Video lập trình hướng đối tượng C++


Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng OOP dễ tiếp thu hơn cho những người mới học về lập trình hơn là các phương pháp trước đó.

Quá trình tiến hóa của lập trình hướng đối tượng

1. Lập trình tuyến tính
2. Lập trình có cấu trúc
3. Sự trừu tượng hóa dữ liệu
4. Lập trình hướng đối tượng
Lịch Sử Của C++ C++ dựa trên ngôn ngữ lập trình C
Dưới đây là link tải 3gb tài liệu lập trình hướng đối tượng C++ từ cơ bản đến nâng cao

Cập nhật link playlist youtube nè các bạn: https://download.bahien.com/2vcZLK

Phần 1: https://download.bahien.com/stVL6

Phần 2: https://download.bahien.com/e05FZY

Phần 3: https://download.bahien.com/tcgb

Phần 4: https://download.bahien.com/o1Nf6X

Phần 5: https://download.bahien.com/kN4i

Phần 6: https://download.bahien.com/r73FL

Phần 7: https://download.bahien.com/WCgz

Phần 8: https://download.bahien.com/UGyTrJ

Phần 9: https://download.bahien.com/DAW8

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here