Thêm domain và sub domain vào sentora

Sau khi trỏ domain về server xong việc tiếp theo các bạn phải thêm domain và sub domain đó vào hệ thống sentora

Để thêm domain và sub domain vào sentora đầu tiên các bạn đăng nhập vào panel sentora

Thêm domain và sub domain

Đối với domain

Vào menu Domain >> Domains

Thêm domain và sub domain

Tại mục Domain name bạn sẽ nhập domain cần thêm vào

Thêm domain và sub domain

Tại Home directory

Chọn Create a new home directory  để tạo thư mục mới cho domain

Chọn Use existing home directory để chọn thư mục có sẵn

Thêm domain và sub domain

Cuối cùng nhấn Create để add domain

Thêm domain và sub domain

Chờ khoảng 5 phút để hệ thống kiểm duyệt domain mà các bạn add vào

Đối với sub domain:

Vào menu Domain >> Sub Domains

Thêm domain và sub domain

Nhập tên sub domain và chọn domain chính

Thêm domain và sub domain

Phần Home directory tương tự như add domain chính và chọn create để add sub domain

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here