Tạo cronjob tự động restart database

restart database

Auto restart database

Dạo gần đây thấy có nhiều bạn hỏi về việc database thường xuyên bị down gây ra lỗi truy cập không được website.
Hôm nay mình chia sẻ cách để server tự động kiểm tra và khởi động lại databsae nếu nó bị down.
Trước tiên để làm được việc này thì bạn cần có quyền truy cập ssh của vps đang dùng. Nếu sử dụng sharehost thì nên khiếu nại với nhà cung cấp.

Đầu tiên các bạn download file này về tại đây

Tiếp theo là dùng FTP upload file bạn vừa tải về vào bất kỳ thư mục nào trên server. ở đây mình upload vào thư mục /root.

restart database

Khi đã upload xong các bạn cần chmod cho file này. Mở terminal lên và chạy lệnh chmod
Lệnh chmod: chmod +x path to file/dbrestart.sh
Vd: chmod +x /root/dbrestart.sh

Tiếp tục là add cronjob này vào hệ thống
Chạy lệnh terminal: sudo crontab -e
Sau khi đã mở file crontab các bạn thêm dòng này vào cuối file
*/1 * * * * sh path to file/dbrestart.sh
Lưu file lại và reboot vps.
Cuối cùng là tận hưởng thành quả. Chúc các bạn thành công.

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here