Securing & Optimizing Linux (1208 page)

Vấn đề bảo mật thông tin – dữ liệu đang là việc vô cùng quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay (hacker nhiều như nấm).

Hiện nay, trên môi trường máy chủ, Linux ngày càng chiếm một vị trí quan trọng. Nguyên nhân khiến Linux dần trở thành một đối thủ tiềm nǎng của hệ điều hành Microsoft Windows là do tính ổn định, độ linh hoạt và khả nǎng chịu tải lớn: đây là những đặc điểm quan trọng hàng đầu của một hệ thống máy phục vụ.

Tính bảo mật tốt cũng là một trong những điểm nổi bật của Linux. Tuy nhiên, để một hệ thống Linux có khả nǎng chống lại các cuộc tấn công, người quản trị cũng cần phải nắm được một số kỹ nǎng nhất định. Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu đến các bạn một quyển sách về bảo mật cho linux là quyển Securing & Optimizing Linux  . Tôi không chắc sau khi đọc xong quyển sách này bạn có trở thành một chuyên gia hay không. Nhưng ít nhất tôi có thể khẳng định quyển sách này sẽ có thể giúp bạn tránh được những lỗi bảo mật quan trọng.

Thôi không nói nhiều nữa. link tải cho các bạn: https://download.bahien.com/A2UTVT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here