UKA Bình Thạnh

UKA Bình Thạnh 48 Võ Oanh, Hồ Chí Minh