Kiehl’s

Vincom Đồng Khởi 72 Lê Thánh Tôn, Hồ Chí Minh