Làm thế nào để Thêm Row và Column với Visual Composer cho WordPressXem làm thế nào bạn có thể dễ dàng tạo ra liên tiếp và chia nó thành các cột bằng cách sử dụng các nguyên tắc Bootstrap với Visual Composer kéo và thả các trang trình tạo plugin cho WordPress.http://vc.wpbakery.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here