Linux server

Post thumbnail

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tối ưu Nginx và PHP-FPM, mục đích chung của việc này là giúp Nginx và PHP-FPM hoạt động hiệu quả hơn, sử dụng tài nguyên hợp lý hơn, thông qua đó tăng cường khả năng chịu tải của toàn bộ hệ thống, không lãng phí…

Read More Hướng dẫn Cấu Hình Tối Ưu Nginx Và PHP-FPM

installing-lemp-stack-on-ubuntu-18.04 installing-lemp-stack-on-ubuntu-18.04

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Nginx, MariaDB và PHP7.2 (LEMP) trên Ubuntu 18.04. Bạn có thể làm theo hướng dẫn này trên VPS (Máy chủ riêng ảo) hoặc trên máy tính cá nhân chạy Ubuntu 18.04. PHP7.2 được bao gồm trong Ubuntu 18.04 và có một cải tiến hiệu suất…

Read More Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack (Nginx, MariaDB, PHP7.2) trên Ubuntu 18.04 LTS